Grasdal

Prosjekter i Meland

Meland kommune skal bygge ut barneskolene Grasdal og Sagstad. Se mer om prosjektene her.