mulebanen_feat

Revidert planprogram til høring: Mulebanen

I medhold av plan- og bygningsloven § 4–1 blir planprogrammet lagt ut til høring i forbindelse med varsel om oppstart av reguleringsarbeid for: Bergenhus, gnr. 168, bnr. 563, m.fl., Mulebanen. Bergen kommune. Vesentlig omregulering fra friområde til idrettshall, ballbane, parkeringsanlegg og barnehage.

Kunngjøring planprogram

Planprogram Mulebanen