Sentrumsstrategi for Førde

Fortunen har vunnet oppdraget om Sentrumsstrategi for Førde. Vi skal arbeide frem et styringsdokument for Førde sentrum som skal sikre en mer helhetlig og forutsett byutvikling i tiden fremover. Dette arbeidet blir spennende og vi kommer til å ta med oss erfaringene våre fra arbeidet med Strategisk planprogram for Laksevåg og Byutvikling Indre Arna, som begge ferdigstilles i disse dager.

Vi gleder oss til det videre arbeidet!

Artikkel i FIRDA 05.09.2017