spusk_05.1

Spjelkavik ungdomsskole

I mars åpnet byggetrinn 1 av Spjelkavik ungdomsskole i Ålesund. Denne delen består av administrasjonsbygg, 9. og 10.trinn. Skolen har tilsammen plass til 630 elever fordelt på 7 paralleller. Allmenning med amfi og kantine, spesialrom og 8.trinn, samt utearealer, fullføres i byggetrinn 2.