Skjervet

Turistvegprosjekt Skjervet

Nasjonal Turistveg bygger utsiktspunkt, naturvandring og servicebygg. Fortunen er ansvarlig for servicebygg. Rammetillatelse er gitt, og det blir byggestart til høsten.