Fjell 2020

Vi har fått to nye spennende oppdrag!

Fjell 2020: Fortunen er utvalgt til paralelloppdrag for utvikling av bydelen Fjell i Drammen. Sentralt i området er barneskole, barnehage, to flerbrukshaller samt diverse andre bydelsfunksjoner. Vi er også engasjert av Bergen kommune til mulighetsstudie for ny bruk av Lærerhøgskolen på Landås i Bergen. Anlegget er totalt 18.000 kvm, og står idag tomt, etter samlokalisering av Høgskolen i Bergen.